Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez Infomark  S.C. Z. Królik, K. Królik.

Podczas korzystania z niektórych funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej lub w trakcie podpisywania umowy pośrednictwa będą Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Administratorem danych jest Firma Infomark  S.C. Z. Królik, K. Królik z siedzibą przy ul. Piotra Niedurnego 28, 44-370 Pszów;
e-mail: infomark@infomark.pl, tel: 032 422 50 66 lub 032 423 85 70.

Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.
Zebrane dane będą przechowywane  do czasu współpracy lub odwołania zgody na przetwarzanie danych  osobowych.

Administrator nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług - procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi - wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (np. biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, notariusz, itp.). Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania - oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter, subskrypcja).

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO może również dotyczyć:
- dochodzenia roszczeń,
- ochrony czy bezpieczeństwa klientów biura.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usługi.

COOKIES

Niektóre strony naszego serwisu mogą wykorzystywać "cookies" do celów statystycznych lub ułatwienia korzystania z funkcjonalności serwisu. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nie usuwanie ich z dysku.

Firma Infomark  S.C. Z. Królik, K. Królik w związku z udostępnianiem niniejszego serwisu internetowego i jego zawartości stosuje tzw. pliki cookies- informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje te serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką w serwisach WWW, przechowujemy zapytania kierowane do naszych serwerów. To oznacza, że posiadamy informacje o publicznych adresach IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszych serwisów. Zasoby, które są przeglądane są reprezentowane jako adresy URL.
Powyższe dane nie są kojarzone z określonymi osobami przeglądającymi nasze strony z zastrzeżeniem danych użytkowników logujących się dobrowolnie do wybranych części naszego serwisu.

Pliki Cookies stosowane w niniejszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.